Verdelging van insecten onder druk
CO2 (kooldioxide E 290)

NATURA FOODTEC ontwikkelt en verkoopt naast andere oplossingen voor de branche CO2-installaties voor het onder druk verdelgen van schadelijke organismen zoals kevers, mijten, larven en eitjes die zich in het product bevinden.

De installaties zijn uitgevoerd in roestvast staal en voldoen aan de standaardvoorschriften op het gebied van hygiëne in de levensmiddelenindustrie volgens HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), IFS (International Food Standard) en BRC (British Retail Consortium). Het procedé kan ook worden toegepast in de diervoederproductie.

Conventionele verdelingsmethode

Schadelijke insecten en hun larven en eitjes komen altijd in zekere mate in natuurlijke producten voor. De tot nu toe toegepaste methoden bij de opslag van grondstoffen en het verdelgen van ongedierte zijn doorgaans gebaseerd op het gebruik van methylbromide, blauwzuur, fosfine of dergelijke stoffen. Residu's van deze stoffen kunnen vandaag de dag door geavanceerde analysemethoden worden aangetoond. Ze zijn biologisch gezien onacceptabel en worden door de consument simpelweg niet getolereerd.

Veilige levensmiddelen dankzij CO2 en druk

Het CO2-drukprocedé van NATURA FOODTEC wordt tijdens het bewerkingsproces van levensmiddelen toegepast. Het CO2 wordt daarbij in de vereiste hoeveelheid als technische hulpstof ingezet. CO2 is algemeen quantum satis als additief (E290), ook voor biologische voedingsmiddelen toegestaan, zie bijlage VIII, punten A en B van Verordening (EG) nr. 889/2008. De methode van het onder druk verdelgen met CO2 is gebaseerd op de al meer dan 20 jaar toegepaste hogedruktechnologie met zuurstof.

De technische uitvoering van de installaties maakt een snelle en gecontroleerde verdelging van de schadelijke insecten mogelijk zonder dat dit invloed heeft op de smaak of het uiterlijk van de voedingsmiddelen.

Proefinstallaties

NATURA FOODTEC biedt u de mogelijkheid vóór aanschaf van een industriële installatie de verdelgingsmethode tijdens de productontwikkeling eerst te testen met een kleinere proefinstallatie . Dat geeft u in de ontwikkelingsfase van uw producten inzicht in de mogelijkheden en dus de nodige zekerheid.

CO2 - Prospekt